V 10S 800 LT, ø 95 HYG5.5 HE С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ с хигиенна серпентина и топлообменник - AirTrade

V 10S 800 LT, ø 95 HYG5.5 HE С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ с хигиенна серпентина и топлообменник