V 1000 LT, ø 95 EV 200 45 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ без серпентина - AirTrade

V 1000 LT, ø 95 EV 200 45 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ без серпентина