V 10/6 S2 800 LT, ø 95 HYG5.5 HE С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ с хигиенна серпентина и 2 топлообменника - AirTrade

V 10/6 S2 800 LT, ø 95 HYG5.5 HE С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ с хигиенна серпентина и 2 топлообменника