Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 6 порта - AirTrade