Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 10 порта - AirTrade