Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 10 порта - AirTrade

Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 10 порта

Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 10 порта

Multidis SF (0-8 l/m) – разпределителен колектор без дебитомери, 10 порта

 

 

Разпределителен колектор от неръждаема стомана за системи за повърхностно отопление и охла