Multidis SF (0-5 l/m) – разпределителен колектор с дебитомери, 6 порта - AirTrade