Multidis SF (0-5 l/m) – разпределителен колектор с дебитомери, 10 порта - AirTrade