Momento II Timer – електрически нагревател с вграден таймер - AirTrade