Initial Waste 14.9 – Потопяема помпа за отпадни води съдържащи частици до 30 мм - AirTrade