Flex I – лира за кърпи 30 W, 3 ребра - AirTrade

Flex I – лира за кърпи 30 W, 3 ребра