EV 9S+13S 200 LT, ø 60 – ВОБ за подов монтаж с 2 серпентини с увеличена площ - AirTrade

EV 9S+13S 200 LT, ø 60 – ВОБ за подов монтаж с 2 серпентини с увеличена площ

EV 9S+13S 200 L