ВОБ за подов монтаж с 2 серпентини с увеличена площ EV 9S+13S 200 60 - AirTrade