EV 2×6 2×13 S2 500 LT, ø 75 HP- ВОБ за подов монтаж с 2 двойно навити серпентини с увеличена площ - AirTrade

EV 2×6 2×13 S2 500 LT, ø 75 HP- ВОБ за подов монтаж с 2 двойно навити серпентини с увеличена площ