EV 2×4 2×9 S2 200 LT, ø 60 HP- ВОБ за подов монтаж с 2 двойно навити серпентини с увеличена площ - AirTrade

EV 2×4 2×9 S2 200 LT, ø 60 HP- ВОБ за подов монтаж с 2 двойно навити серпентини с увеличена площ