ВОБ за подов монтаж с двойно навита серпентина с увеличена площ EV 2×23 S 500 75 HP - AirTrade