ВОБ за подов монтаж с двойно навита серпентина с увеличена площ EV 2×12 S 200 60 HP - AirTrade