ВОБ за подов монтаж с двойно навита серпентина с увеличена площ EV 2x10S 160 60 HP - AirTrade