ВОБ за подов монтаж с 2 серпентини с увеличена площ EV 13S+17S 300 65 - AirTrade