ВОБ за подов монтаж с 2 серпентини с увеличена площ EV 12S+17S 500 75 - AirTrade