EL – кръгъл електрически въздухонагревател - AirTrade