Aktor T 2P – електротермично задвижващо устройство, L NC 24V - AirTrade

Aktor T 2P – електротермично задвижващо устройство, L NC 24V

Aktor T 2P – електротермично задвижващо устройство, L NC 24V

Aktor T 2P – електротермично задвижващо устройство, L NC 24V

 

 

Използва се в областите ОВиК. Задвижващите устройства се използват за регулиране на стайната температура, напр. със стандартни радиатори, радиатори с интегриран разпределител, с разпределители за повърхностно отопление, таванно-лъчисти отопления, системи за таванно охлаждане и индукционни уреди, в комбинация с 2-точкови