Airtop – вентилаторен конвектор за висок монтаж 2000 W или 1000 W - AirTrade