Actua Smart ECOcontrol – електрически конвектор 1500 W, 12 – 16 м2 - AirTrade

Actua Smart ECOcontrol – електрически конвектор 1500 W, 12 – 16 м2

Actua Smart ECOcontrol – електрически конвектор 1500 W, 12 – 16 м2