Управляващ модул към системата iT600RF, RX10RF - AirTrade