Тръборез MINICUT-II PRO 6-22 мм (1/4 – 7/8”) - AirTrade