Седмичен регулатор за вентилаторни конвектори, FC600 - AirTrade