Разширителен модул към клемна шина KL08NSB, KL04NSB - AirTrade