Интернет програмируем регулатор (регулатор + приемник + гейтуей) iT500 - AirTrade

Интернет програмируем регулатор (регулатор + приемник + гейтуей) iT500

Интернет програмируем регулатор (регулатор + приемник + гейтуей) iT500

Интернет програмируем регулатор (регулатор + приемник + гейтуей) iT500

 

 

Чрез iT500 управлявате отоплението и горещата вода отвсякъде, чрез кмпютър, мобилен те