Жична клемна шина за подово отопление, KL08NSB - AirTrade