Жичен регулатор на температура – дневен, VS35W - AirTrade