Жичен регулатор на температура – дневен, HTRS230 - AirTrade