Жичен дневен стаен термостат, 230VAC, EASY230B - AirTrade

Жичен дневен стаен термостат, 230VAC, EASY230B