Въздушен датчик за температура Heatmiser Thimble Sensor - AirTrade