Вертикален рекуператор VL-250CZPVU-R/L-E - AirTrade