Вертикален рекуператор VL-500CZPVU-R/L-E - AirTrade