Вертикален рекуператор VL-350CZPVU-R/L-E - AirTrade