Безжичен, цифров регулатор – дневен, HTRS-RF(30) - AirTrade