Безжичен, електронен регулатор на температура – дневен, HTR-RF(20) - AirTrade