Безжичен дневен термостат, RT310RF за котли и камини - AirTrade