А60 – стъклена крушка с филамент, 230V – 6W недимируема - AirTrade