А60 – стъклена крушка с филамент, 230V – 4W недимируема - AirTrade